Verantwoording.

Deze website komt niet voort uit een bijzondere motivatie, maar wel uit een tweevoudige aanleiding. De eerste aanleiding is de publicatie van de website "Byrne's Euclid", door Nicholas Rougeux. De tweede aanleiding is de vaststelling dat van de Nederlandse vertaling van de Summa Theologiae op internet weinig terug te vinden is, met uitzondering van deze webpagina, waar een zorgvuldig ingescande boekuitgave uit 1933 als PDF beschikbaar is, die als bronmateriaal voor deze website dient. De gelijktijdige vaststelling van beide aanleidingen liet me verbanden ontdekken tussen de werken van Sint Thomas van Aquino en van Euclides, ondanks de grote chronologische en thematische onderlinge afstand. De logische rede zag slechts één mogelijke uitkomst: de knappe websitelayout van Byrne's Euclid kapen om er de stellingen van Sint Thomas in onder te brengen. Niet alleen bespaart me dat de moeite from scratch te beginnen, het zet aan tot nadenken over de wetenschappelijke methodiek van de theologie. Meer achtergrond krijg je op mijn blog.

Hoewel het hoofdopzet van deze site de publicatie is van de Nederlandse vertaling van de Summa, zal de lezer nog niet erg veel Nederlandse teksten aantreffen. De Summa is gedeeltelijk vertaald in het Nederlands, maar die vertaling kan slechts gepubliceerd worden na correctie van de tekstherkenning van de ingescande PDF. Dat is op zich een heel eenvoudig werkje, maar gezien de omvang van het werk, kost het heel wat tijd. Dit is de huidige status van de publicatie:

Heb je interesse en tijd om enkele quaestiones te corrigeren, neem dan contact op met info@gelovenleren.net en help deze website te vervolledigen!